เลขที่ตั้ง :
 

สำนักงานธนรัตน์ทนายความ
5/7 ถนนสุขเกษม(นิมมานเหมินทร์) ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร . (+66) 053-400542 , (+66) 053-400543 โทรสาร. (+66) 053-400541
E-mail Address : info@thanaratlaw.com

เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

   

แผนที่ตั้งสำนักงาน: